Những con đường lây truyền của bệnh sùi mào gà
Bệnh xã hội

Những con đường lây truyền của bệnh sùi mào gà

Khi nhắc đến sùi mào gà, nhiều người cứ nghĩ rằng bệnh xã hội lây nhiễm chủ yếu qua đường tình dục. Tuy nhiên, không chỉ lây nhiễm qua đường tình dục mà bệnh sùi mào gà còn lây nhiễm qua nhiều con đường khác nhau. Vậy có những con đường lây bệnh sùi mào gà là gì?
LATEST POSTS